Utsatt lykke

bookmark

Skal friske kvinner få lagre egg?

onsdag 6. mai 2015, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Human-Etisk Forbund, Oslo

Inngang: Gratis

Kristin Halvorsen, leder for Bioteknologirådet, kommer for å presentere og diskutere problemstillingene knyttet til spørsmålet om friske kvinner skal tilbys assistert befruktning på et senere tidspunkt ved å lagre noen av sine ubefruktede eggceller.