Utsikter og økonomisk opplegg for 2022

Utsikter og økonomisk opplegg for 2022

bookmark

Med statssekretær Lotte Grepp Knutsen

mandag 22. november 2021, kl. 12:00 til kl. 14:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Statsøkonomisk forening

Inngang: påmelding til: post@statsokonomiskforening.no - Deltakere som ikke er medlemmer av Statsøkonomisk Forening oppfordres til å betale kr. 150,- til Vippsnummer 13445.

Den nye regjeringen la 8. november fram sine forslag til endringer i budsjettet for 2022.  Det vil være til behandling i Stortinget fram til og med 22. november.

Statssekretær i Finansdepartementet Lotte Grepp Knutsen vil gi en nærmere presentasjon av de vurderinger som ligger bak forslagene til endringer i budsjett og det økonomiske opplegg for øvrig.

Lotte Grepp Knutsen har en allsidig bakgrunn med utdanning som sosiolog, arbeid i informasjonstaben i Stortinget og politiske verv for Arbeiderpartiet både i Oslo bystyregruppe, for barne- og likestillingsministeren, for kulturministeren, helseministeren og statsministeren. Hun har hatt rådgiverstillinger blant annet ved Universitetet i Nordland og i Equinor.

Møtet finner sted i Litteraturhuset, møterom Nedjma.

Som vanlig vil det være tilgang på kaffe og noe å spise fra kl. 11.00.

Møtet er åpent for alle interesserte.  Deltakere som ikke er medlemmer av Statsøkonomisk Forening oppfordres til å betale kr. 150,- til Vippsnummer 13445.

For å få et begrep om hvor mange stoler som må settes ut og hvor mye kaffe som vi må forhåndsbestille, ber vi om påmelding til:  post@statsokonomiskforening.no.

 

Beste hilsen og velkommen

Knut E. Johansen og Bjørn Skogstad Aamo