Utvikler høyere utdanning seg i Norge i riktig retning?

bookmark

Fulbright Alumni Association Norway inviterer til åpent debattmøte

mandag 9. mai 2016, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Fulbright Alumni Association Norway

Inngang: Gratis

Norge investerer betydelige summer i offentlig høyere utdanning. Regelmessig diskuteres prioriteringene innenfor utdanningssektoren i Norge, gjerne med referanser til amerikanske topp-universiteter. I dette debattmøtet ønsker vi å sette søkelyset på noen sentrale områder:

 

  • Utdanningsprogrammene ved norske institusjoner forblir relativt like over tid. Ny teknologi som MOOCs gjør det mulig å tilby programmer på nye måter. Hvilke muligheter gir dette, og hva kan Norge ev. lære av USA?
  • Det blir mer vanlig med forskningssamarbeid på tvers av institusjoner og landegrenser, hva har dette å si?
  • Utdanningsinstitusjonene utfordres til å gi mer forskningsbasert undervisning. Hva innebærer dette i praksis?
  • Hvor stort ansvar har studentene selv for at deres egen utdanning blir god? Er norske studenter flittige nok?
  • Er amerikanske eliteuniversiteter en relevant referanse for høyere utdanning i Norge?
  • Hva kan Norge lære om ledelse fra amerikanske utdanningsinstitusjoner?
  • Går norsk høyere utdanning i retning av et klassedelt system, som i USA?

 

Vi har samlet følgende ekspertpanel til debatt: 

Bernt Hagtvet er professor i statsvitenskap ved UiO, og er medredaktør av boken Dannelse. Tenkning, modning, refleksjon. (Hagtvet/Ognjenovic, Oslo: Dreyer 2011), som handler om nordiske perspektiver på allmenndannelsens betydning i høyere utdanning. Bernt var Fulbright-stipendiat ved Yale University.

Bjørn Stensaker er professor i pedagogikk ved UiO, og har blant annet skrevet flere fagbøker om høyere utdanning. Bjørn er også forsker ved NIFU. (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning)      

Jarle Breivik er professor i medisin (kreftforskning) og Utdanningsleder ved Institutt for medisinske basalfag, UiO. Han har også doktorgrad (Ed.D.) i Higher Education Management fra University of Pennsylvania, hvor han var Fulbright Scholar i 2012-2014.

Vibeke Grøver leder debattmøtet. Hun er professor i pedagogikk ved UiO, og tidligere dekan. Vibeke har vært gjesteforsker ved New York University,  UC Berkeley og Harvard, og var Fulbright-stipendiat ved de to sistnevnte universitetene.

Påmelding til arrangementet her