Utviklingshemmede barn

bookmark

Familie og samliv i det lange løp

fredag 8. april 2016, kl. 09:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Modum Bad, Kildehuset

Inngang: Billett

Kurset vil gi økt innsikt i hvilke virkninger lang tids omsorg for et utviklingshemmet barn har for familieliv, parforhold og for den enkelte forelder, videre økt forståelse for den dynamikk som ligger i samspillet mellom foreldrene og det mangeartede hjelpeapparatet.