Utviklingsmandag

bookmark

Jakten på en kunnskapsbasert utviklingsdebatt

mandag 1. september 2014, kl. 18:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Utviklingsfondet og Rorgsamarbeidet

Inngang: Gratis

Det går framover med verden. Men fattigdom og ulikhet består. Sitter vi fast i et gammelt verdensbilde? Og hva skal vi i så fall gjøre med det?

Utviklingsfondet og Rorgsamarbeidet presenterer Bård Vegar Solhjell (SV), Bård Glad Pedersen (H), Marte Gerhardsen, Tankesmien Agenda, Nils August Andresen, Minerva mfl. i en debatt om sivilsamfunnet og pressens rolle i Norges møte med verden og nye utviklingspolitiske utfordringer. Hans Rosling (Gapminder/Karolinska Institut) vil holde presentasjon, og delta i debatten.

Program:
18:30: Velkommen ved ordstyrer Andrew Kroglund, Utviklingsfondet
18:40: Presentasjon ved Hans Rosling  
19:20: Pause
19:35: Panelsamtale del 1: Sivilsamfunnet kommenterer
20:15: Panelsamtale del 2: Politikerne svarer
20:40: Spørsmål fra salen og avsluttende bemerkninger ved Sidsel Aas, Rorg-samarbeidet
————–
Da Hans Rosling gjestet Skavlan i vinter og viste fram nordmenns og svenskers manglende kunnskap om verden, inspirerte han til debatt om «hvem som har skylda».

Bistandsorganisasjonene får på pukkelen for å selge stereotypier og forenkle løsningen til kun å handle om stadig flere bistandskroner. Media kritiseres for å fokusere overdrevent på det som går dårlig i verden, og nesten ingenting på det som er positivt. Samtidig debatteres statlige støtteordningene som har som mål å sikre at både organisasjonene og mediene kan drive folkeopplysning, bidra til kritisk debatt og være gode vaktbikkjer.

Vi stiller spørsmålet: Hva skal til for at mediene og organisasjonene kan utøve samfunnsoppdraget best mulig i dagens Norge? Finnes det et godt alternativ til statsstøtte?

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Begrenset antall plasser, så det oppfordres til å være ute i god tid. Arrangementet vil også strømmes på nett.

Velkommen!