Utviklingsmandag:

bookmark

Økt bruk av norske ressurser – politiske løsninger

mandag 9. mars 2015, kl. 17:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Utviklingsfondet og Spire, Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon

Inngang: Gratis

Politikerne har mål om å øke norsk matproduksjon på norske ressurser, men i realiteten får norsk selvforsyningsgrad ned. Regjeringen har ingen plan for matvareberedskapen i Norge. Våre korn- og beiteressurser går ut av produksjon mens strømmen av importert soya og andre varer blir større. Hvor lenge skal vi stole på at resten av verden skal produsere maten vår?

Landbruket går i en retning hvor vi ikke kan møte framtidens utfordringer hva gjelder klimaendringer, ekstremvær, økt konfliktnivå eller økt befolkning. Det trengs en mer bærekraftig matproduksjon, som tar utgangspunkt i å utnytte de ressursene vi har og sikre et levedyktig landbruk over hele landet. Det er på tide å diskutere konkrete politiske tiltak.

Dette møtet er et ledd i Spires kampanje «Soyalandet» om norsk landbruk og oppdrettsnæringens avhengighet av importert soyaprotein fra Brasil. En rapport basert på Spires feltarbeid både i Norge og Brasil lanseres i slutten av februar, og vil også være tilgjengelig på møtet.

Panel:
Rasmus Hansson, MDG
KrF (tbc)
AP(tbc)
Sp (tbc)
Lars Petter Bartnes, Bondelaget

Enkel servering. Åpent for alle.