Utviklingsmandag

bookmark

Norsk likestillingsimperialisme?

mandag 10. august 2015, kl. 17:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Utviklingsfondet i samarbeid med Fokus – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

Inngang: Gratis

Norads nylige evaluering av norsk likestillingsbistand melder om gode resultater, spesielt hva gjelder å sette kvinners rettigheter og likestilling på den internasjonale agendaen. På sitt beste fører denne typen bistand til holdningsendringer i mottakerlandene, meldes det. Samtidig er utviklingstiltak mest vellykket når de er lokalt forankret og tar utgangspunkt i og er representative for befolkningens egne ønsker.

Men hvem har egentlig bestilt den norske likestillingsmodellen? Ender denne politikken opp med å bli en slags likestillingsimperialisme som lokalsamfunn ikke nødvendigvis ønsker? Er det gammeldags likestillingspolitikk vi eksporterer?

I PANELET:
Jørgen Lorentzen, mannsforsker og daglig leder av Stiftelsen Hedda
Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS
Kristine Storholt, underdirektør i seksjon for økonomisk utvikling, likestilling og styresett i Norad

Ordstyrer: Kari Helene Partapuoli, daglig leder i Utviklingsfondet