Utviklingsmandag

bookmark

Diasporaens rolle i utviklingspolitikk

mandag 14. desember 2015, kl. 17:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Utviklingsfondet

Inngang: Gratis

Utviklingsfondet lanserer et diskusjonsnotat i samarbeid med PRIO om diasporaers rolle i norsk utviklingspolitikk. 

Bidragene som diasporaen sender til sine tidligere hjemland overgår den internasjonale bistanden. I tillegg bidrar diaspora til verdifulle næringslivsinvesteringer og nytenkende entreprenørskap som får ringvirkninger lang utover de arbeidsplassene de genererer. Hvorfor inkluderes da ikke diasporaer mer i norsk bistandspolitikk og næringslivssatsing?

 

I Panelet sitter:

Marta Bivand Erdal (Peace Research Institute Oslo – PRIO)

Nosizwe Baqwa (politisk nestleder i Fellesrådet for Afrika)

Aron Halfen, programansvarlig Sri Lanka og fagansvarlig for disasporasamarbeid i Caritas 

Firdawsa Ahmed (medgrunnlegger av Atlas Kompetanse)

Ordstyrer: Andrew Kroglund

 

Med betegnelsen «diaspora i Norge» mener Utviklingsfondet mennesker som bor i Norge, men som har opprinnelse i et annet land, eller har foreldre med bakgrunn fra et annet land, og som fremdeles har en tilknytning til opphavslandet.