Utviklingsmandag

bookmark

Kan ungdommen redde verden?

mandag 11. mars 2013, kl. 18:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Utviklingsfondet

Inngang: Gratis

De fleste er nå enige i at klimaendringene er et faktum. Spørsmålet er så hva vi gjør med det. Hva slags politikk skal Norge føre? Hvordan kan ungdomspartiene sørge for at klimapolitikk blir en sentral del av valgkampen i 2013? Utviklingsfondet inviterer i samarbeid med Klimavalg2013 til en ny Utviklingsmandag – denne gangen med klima på dagsorden.

 Hva mener ungdomspartiene i klimasaken? Hvordan kan ungdomspartiene påvirke moderpartiene? Hvordan kan vi sørge for at klimasaken blir sentral i valgkampen? Bli med på debatten!

I panelet:
Eskil Pedersen, leder av AUF
Paul Joakim Sandøy, leder av Unge Høyre
Andreas Christiansen Halse, leder av SU
Tristan Duprè, sentralstyremedlemi FpU

Ordstyrer: Andrew P. Kroglund, leder for politikk- og informasjonsavdelingen i Utviklingsfondet.

Klimavalg2013 er en bred allianse av over 45 organisasjoner, fra LO-Oslo via mange kirkelige aktører til WWF, som vil sette klima på dagsorden i årets valgkamp. Kampanjen har formulert klare politiske krav: www.klimavalg2013.no.

Utviklingsmandag er en fast seminarrekke som arrangeres av Utviklingsfondet. Den andre mandagen hver måned diskuterer vi ulike utviklingspolitiske tema på Litteraturhuset i Oslo. Det er gratis og åpent for alle.