Utviklingsmandag

bookmark

Bærekraftsmål til ingen nytte?

mandag 15. februar 2016, kl. 17:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Utviklingsfondet

Inngang: Gratis

Bærekraftsmålene er omtalt som verdens største og viktigste dugnad. Men er landene villige til å foreta de endringene som faktisk trengs for at de kan bli oppfylt? Hva må til for at bærekraftsmålene skal bli mer enn fine ord? Hvordan får vi egentlig utryddet fattigdom? Dette er spørsmålene vi vil til bunns i under denne månedens Utviklingsmandag.

Det er en del usikkerhet og kritikk knyttet til bærekraftsmålene. Det sies at det er for mange mål og at de er overambisiøse. I tillegg er det uklart hvordan man skal nå målene, og hvordan man kan måle at man har nådd dem. Det finnes heller ingen sanksjonsmuligheter hvis de ignoreres.

Det at det ikke finnes et eget mål om å fremme de universelle menneskerettighetene blir også strekt kritisert. Kan man kalle målene for bærekraftige hvis for eksempel kampen mot fattigdom ikke har et rettighetsbasert utgangspunkt?

Sist men ikke minst, det største spørsmålet er hvordan dette skal finansieres. Hvem skal ta regningen og hvordan? Mer bistand fra de rike landene, flere investeringer fra privat næringsliv, eller strukturelle endringer som rettferdig handel og slutt på skatteparadis?

Vi tar diskusjonen sammen med
Sylvi Graham, Utenriks- og forsvarskomiteen for Høyre
Hans Morten Haugen, Professor ved Diakonhjemmet Høgskole
Mari Gjengedal, leder for Spire
Arvid Solheim, Seniorrådgiver i FORUM, Klima og matsikkerhet

Ordstyrer: Andrew Kroglund

ARRANGEMENTET HAR BLITT FLYTTET FRA 8. FEBRUAR