Utviklingsmandag

bookmark

En fordel for hvem?

mandag 7. mars 2016, kl. 17:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Utviklingsfondet

Inngang: Gratis

Norge har ikke et komparativt fortrinn innen landbruk og bør derfor ikke drive med landbruksbistand, hevdet SVs utviklingsminister Erik Solheim i sin tid. Det er grunnleggende feil, hevder norske bondeorganisasjoner og landbruksforskere, og viser til den unike organiseringen av norske bønder i kooperativer og samvirker.

Vi spør: Hva kan vi ta med oss fra det norske landbruket inn i utviklingspolitikken? Har Norge et komparativt fortrinn innen landbruk? Hvis ja – eller hvis nei – spiller det egentlig noen rolle? Er det giverland sine angivelige fortrinn som skal være førende for hva mottakerlandene trenger?

 

Chr. Anton Smedshaug, leder av AgriAnalyse, gir først en historisk bakgrunn: Er erfaringer fra norsk jordbrukspolitikk nyttig i Sør?

Knut Storberget, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
Kari Helene Partapuoli, leder for Utviklingsfondet
Lars Fr. Stuve, administrerende direktør for Felleskjøpet
Kristin Ianssen, nestleder i Norges Bondelag

Ordstyrer: Andrew Kroglund

 

Debatten arrangeres i samarbeid med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Det er gratis og åpent for alle. Det blir lettere servering.