Utviklingsmandag

bookmark

Urban fattigdom og bærekraftig byutvikling

mandag 13. juni 2016, kl. 17:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Utviklingsfondet

Inngang: Gratis

Nå bor over halvparten av verdens befolkning i byer. Hvordan kan vi få til en bærekraftig byutvikling?

Over halvparten av verdens befolkning bor nå i byer, en andel som er forventet å utgjøre fire femdeler innen 2050. Samtidig må det skapes flere millioner nye jobber hvert år framover, spesielt i Afrika og Asia.

På Utviklingsmandag 13.juni diskuterer vi hvordan man skal få til byutvikling som er bærekraftig, og som inkluderer de mange fattige som lever i og utenfor storbyer. 

I oktober arrangeres Habitat III – FNs konferanse om bolig og bærekraftig byutvikling, den første store FN-konferansen etter at bærekraftsmålene er trådt i kraft. Årets konferanse skal blant annet sikre fornyet politisk engasjement for bærekraftig byutvikling og adressere fattigdomsproblemer. 

Hvilke prioriteringer må vi gjøre for å nå målet om å gjøre byer og samfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige?

På hvilken måte kan vi bekjempe urban fattigdom? Er økt handel en del av løsningen?

I panelet: Tuva Widskjold, Changemaker Anders Ese, Regional Manager East Africa. Rodeo Architects

Ordstyrer: Andrew P. Kroglund

Se også event på Facebook.