Utviklingsmandag

bookmark

Klare for jobben?

mandag 12. desember 2016, kl. 17:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Utviklingsfondet

Inngang: Gratis

Stortingsmeldingen Sammen om jobben handler om hvordan norsk bistand skal legge til rette for private investeringer, jobbskaping og fattigdomsreduksjon i utviklingsland. Hva kan norsk næringsliv bidra med i kampen mot fattigdom? Hvilken rolle skal bistandsaktørene ha i det nye bistandsparadigmet?