Utviklingsmandag

bookmark

Jobber til ungdom i Afrika

mandag 12. juni 2017, kl. 17:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Utviklingsfondet

Inngang: Gratis

Afrikas befolkning vokser. På landsbygda i fattige land står millioner av unge med verken jobb eller land å dyrke mat på. Foreldrene er bønder, men gårdene så altfor små til at neste generasjons familier kan leve av dem.

Den Afrikanske union har selv mål om at 30% av arbeidsplasser for unge i Afrika må skapes i verdikjeder i landbruket. Hva kan Norge og nye partnerskap for utvikling gjøre for å støtte opp om denne målsetningen?

 

Panel:

Tone Skogen, Statssekretær i Utenriksdepartementet

Kjersti Aass, Sustainability Development Director, Yara

Teshome Hunduma, stipendiat ved Noragric, NMBU

Johan Hermstad, daglig leder i Fellesrådet for Afrika

Ordstyrer: Kari Helene Partapuoli, daglig leder i Utviklingsfondet

 

Bakgrunn:

I dag leter mer enn 20 millioner unge (i alderen mellom 15 og 24 år) etter sin første jobb. I 2030 vil tallet ha økt til 33 millioner. Det er ikke en prognose, denne fremtidige arbeidsstyrken er allerede født. Særlig øker befolkningen på det afrikanske kontinentet. Den demografiske overgangen Afrika står overfor fører til en dramatiske økning i antall mennesker i arbeidsfør alder (personer i alderen 15 til 64 år). Den vil ifølge FNs prognoser ha økt med 875 millioner mennesker, innen 2050, og vil utgjøre nesten 70% av veksten i den globale arbeidsstyrken.

Selv om økonomien i afrikanske land begynner å bli mer diversifisert, vil strukturene ikke endres radikalt med det første. Industri- og tjenestesektorene vil ikke være i stand til å tilby de hundrevis av millioner arbeidsplasser som det er behov for innen 2030. Ifølge den afrikanske unionens utviklingsorganisasjon, NEPAD, er en satsing innen landbruk og på små bedrifter tvingende nødvendig, og kan spille en sentral rolle i utviklingen hvis myndighetene tar på alvor det potensialet en slik satsning har. Hvordan kan Norge bidra til å skaffe noen av de jobbene afrikansk ungdom trenger?