Utviklingsmandag

bookmark

Fra sult til matsikkerhet

mandag 10. juni 2013, kl. 17:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Utviklingsfondet i samarbeid med Forum for Miljø og Utvikling

Inngang: Gratis

«Alle» ønsker investeringer i Afrika, og «alle» vil øke satsing på landbrukssektoren. Men investorene viser liten vilje til å investere i eksisterende landbruk, og lokalbefolkningen blir skjøvet til side av interesser utenfra. Hvilke alternativer finnes til landran og satsing på industrilandbruket?

Regjeringen lanserte i desember strategien ”Matsikkerhet i et klimaperspektiv”. Her pekes det på behovet for et klimasmart og robust landbruk som er bedre rustet til å takle klimaendringer, og det slås fast at produktivitetsvekst hos småbønder, og et sterkt sivilt samfunn er blant de viktigste faktorene som kan øke matsikkerheten i Afrika. Samtidig legges det stor vekt på at også storskala landbruk, med industriell produksjon og økt bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler vil være veien framover for det afrikanske landbruket.

 

Hva slags landbruk skal vi satse på for framtiden? Hvordan kan investeringer i landbruket gjøres på en bærekraftig måte som samtidig tar hensyn til lokale interesser? Kan det småskala og bærekraftige landbruket produsere nok til å øke matsikkerheten i Afrika? Hvilke løsninger finnes?

 

I panelet:
Elin Ersdal, avdelingsleder i Norfund
Christian Bull, fungerende daglig leder i Latin-Amerikagruppene i Norge
Ane Hansdatter Kismul, statssekretær i Olje- og Energidepartementet (tidligere i Landbruks- og Matdepartementet)
Øystein Botillen, Manager Global Initiatives i Yara
Ordstyrer: Andrew P. Kroglund, leder for politikk- og informasjonsavdelingen i Utviklingsfondet

 

Det blir enkel servering.