Utviklingsmandag

bookmark

Folkestyre eller investorstyre?

mandag 12. august 2013, kl. 17:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Utviklingsfondet

Inngang: Gratis

Velkommen til høstens første Utviklingsmandag! Denne gangen er det bilaterale investeringsavtaler (BIT) som står på agendaen. 25 fag- miljø- solidaritet og bistandsorganisasjoner lanserer nå kampanjen BIT-fritt!, med mål om å gjøre Norge fritt for slike avtaler.

Bør Norge inngå bilaterale investeringsavtaler med andre land? En BIT er en avtale mellom to land som gir en rekke rettigheter til selskaper som investerer over landegrensene til de to landene. Det finnes i dag over 3000 slike avtaler i verden, og ingen har helt oversikt over hva statene egentlig forplikter seg til. Stadig oftere saksøker selskaper stater fordi de blir rammet av politiske vedtak.

I 2012 ble Norge stilt for retten av Phillip Morris fra USA etter at røykpakker ikke fikk stå synlig i norske butikkhyller. Samme år gikk oljegiganten Chevron til en internasjonal domstol for å slippe å rydde opp oljesølet de har forårsaket i Amazonas. Phillip Morris vant ikke gjennom i Oslo Tingrett, som refererte til hele Norges lovverk. Chevron vant derimot rettsaken, som utelukkende refererte til investeringsavtalen (BIT) mellom Ecuador og USA. Ecuador ble dømt til å bryte sin egen grunnlov.

Blir demokratiet tilsidesatt til fordel for investorenes rettigheter gjennom BITs? Eller er BITs nødvendige for å sikre selskapene slik at de får initiativ til å investere i fattige land? Hva er – og bør – Norges posisjon være?

Paneldeltakere:
Nicolai Astrup, Stortingsrepresentant for Høyre
Arvinn E. Gadgil, medlem i SVs internasjonale utvalg og statssekretær i UD
Helene Bank, For Velferdsstaten
Caroline Lund, partner i advokatfirmaet Lund & Co DA
Ole Kristian Fauchald, professor i miljø- og handelsrett ved UiO

Ordstyrer: Andrew P. Kroglund, informasjons- og politikksjef i Utviklingsfondet

Her finner du event på Facebook!

Velkommen til sesongens første Utviklingsmandag!