Utviklingsmandag

bookmark

Er det nok vatn til vekst i jordbruket?

mandag 14. oktober 2013, kl. 16:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: FIVAS, Utviklingsfondet og Spire – Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon

Inngang: Gratis

Landbruksinvesteringar vert sett som den beste måten å skape utvikling på i Afrika. Når investorarrykkjer inn, vert ofte store naturressursar lagde beslag på. Storskalajordbruk krev mykje vatn og gjer at lokalbefolkninga taper både land og vassressursar. Kan investeringar i landbruk gjerastutanvassran?

Innledere:
Synne Movik er forskar ved Noragric på UMB og har tidligare mellom anna skrive om vassreform, -forvaltning og sanitær i Afrika.
Atakilte Beyene er forskar ved Nordiska Afrikainstitutet i Stockholm. Han forskar på rural utvikling og har mellom anna vore med å skrive boka Biofuels, Land Grabbing and Food Security in Africa. Representant fra Norad, TBA
Ordstyrer: Andrew P. Kroglund, Utviklingsfondet

Det blir enkel servering.

Utviklingsmandag er en fast seminarrekke som arrangeres av Utviklingsfondet.
Den andre mandagen hver måned diskuterer vi ulike utviklingspolitiske tema på Litteraturhuset i Oslo. Det er gratis og åpent for alle. Følg også med på Twitter: #Utviklingsmandag