Utviklingsmandag

bookmark

Hvem skal eie jorda?

mandag 11. februar 2013, kl. 16:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Utviklingsfondet og Latin-Amerikagruppene

Inngang: Gratis

Utviklingsfondet og Latin-Amerikagruppene inviterer til seminar om Mellom-Amerika. I dag påvirkes vi i stadig større grad av internasjonale forhold. Det gjelder her hjemme så vel som i andre land. I Mellom-Amerika er påvirkningen spesielt fra USA fortsatt sterk, men også nye aktører har store interesser i området. Jakten på mer land til biodrivstoff påvirker landenes kapasitet til å produsere mat til egen befolkning. Jordfordeling er grunnleggende for å forstå regionen, så grunnleggende at dette må være med i ligninga hvis en vil skape samfunnsendringer og utvikling i regionen. Måten jorda fordeles sier også noe om hvordan samfunnet ellers organiseres. Som i så mange tilfeller er det som regel de aller fattigste som taper – de småskala bøndene. I hvor stor grad tar vi hensyn til hvem som eier og har råderett over naturressursene når vi utformer vår utviklingspolitikk? Hvilken rolle spiller Norge i dette i dag – og hvilken rolle burde vi spille? Hvor går veien videre for Mellom-Amerika?

Elin Cecilie Ranum er en av Norges fremste eksperter på regionen, og har jobbet med dette i nesten 20 år. Hun vil innlede med å fortelle om dagens tendenser i området. Deretter blir det en panelsamtale – hvor går veien videre for Mellom-Amerika?

I panelet:
Elin Cecilie Ranum, programkoordinator for Mellom-Amerika i Utviklingsfondet
Arvinn Gadgil, statssekretær i Utenriksdepartementet
Heidi Lundeberg, daglig leder i Latin-Amerikagruppene
Ordstyrer: Andrew P. Kroglund, leder for politikk- og informasjonsavdelingen i Utviklingsfondet.

Det blir enkel servering. Gratis inngang og åpent for alle.