Utvisning: Når er det nødvendig?

bookmark

Debatt i regi av Juss-Buss

tirsdag 29. april 2014, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Juss-Buss

Inngang: Gratis

Utvisning er den strengeste av utlendingslovens sivilrettslige reaksjonsformer. For at utvisningsvedtak skal kunne fattes må utvisning ikke være uforholdsmessig overfor utlendingen selv eller utlendingens familie. Juss-Buss ser at utvisning får alvorlige konsekvenser for familieliv og privatliv. Vi ønsker derfor en debatt om forholdsmessighetsvurderingen i utvisningssaker, og hvordan hensynene bak utvisningsinstituttet best ivaretas.

Står hensynet til enkeltmennesket svakt i møte med allmennpreventive hensyn? Hva mener panelet er de viktigste hensynene bak utvisningsinstituttet? Hvilke forhold hos utlendingen selv gjør utvisning uforholdsmessig?

I panelet har vi:
Katja Franko Aas – professor i kriminologi ved institutt for kriminologi og rettssosiologi
Bente Roli – advokat i advokatfirmaet Roli og seksjonsleder ved Kontoret for fri rettshjelp
Karin Andersen – medlem i kontroll- og konstitusjonskomiteen (SV)

… flere navn kommer på plakaten!

Ordstyrer: Carl Konow Rieber-Mohn – advokat og partner i advokatfirmaet Humlen & Rieber-Mohn