Vaktbikkje eller byråkrat?

bookmark

Frokostmøte om fremtidens likestillingsapparat, med bl.a. Sunniva Ørstavik, Hege Skjeie og Gerd Kristiansen.

torsdag 1. desember 2011, kl. 07:45

Sal: Wergeland

Arrangør: Likestillings- og diskrimineringsombudet

Inngang: Billett

Denne høsten settes likestillingsarbeidet i Norge under lupen. Er organiseringen av likestillingsarbeidet bra nok slik som det er, eller kan vi jobbe enda bedre å fremme likestilling og hindre diskriminering? Trenger vi egentlig et eget Likestillings- og diskrimineringsombud?

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til åpent frokostmøte og debatt på Litteraturhuset torsdag 1. desember.

 

 

 

 

PROGRAM

7:45: Servering av frokost

8.15: Velkommen ved likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik

8.25: Presentasjon av Skjeie-utvalgets utredning, v/ professor Hege Skjeie, UiO

– Kommentar v/ leder Akhenaton Oddvar de Leon, Organisasjon mot offentlig
diskriminering (OMOD)

– Kommentar v/nestleder Janne Skei, Norges handikapforbund

– Kommentar v/nestleder Gerd Kristiansen, LO

8:55: Paneldebatt

9:45: Avslutning

Ordstyrer er Kristina Jullum Hagen, kommunikasjonsrådgiver og tidligere utredningsleder i Likelønnskommisjonen

Påmelding til frokostmøtet ved å sende e-post til pamelding@ldo.no Skriv på om du har behov for tilrettelegging.