Var fengsel bedre før?

bookmark

Om fortidens, nåtidens og fremtidens fengsler

onsdag 9. juni 2021, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Digitalt

Arrangør: Wayback - Stiftelsen Livet etter soning

Inngang: Gratis, digitalt

Norge har lenge blitt sett på som foregangsland for fengsel og kriminalomsorg. Det norske straffesystemet har fått et omdømme som “eksepsjonelt” og ett av de mest humane i verden. Verden ser til Norge for gode eksempler. Hvorfor ser vi ikke på våre egne gode eksempler når vi bygger nye fengsler?

De siste årene har norsk kriminalomsorg vært preget av et fokus på administrasjon, effektivisering og ny teknologi. Fengslene blir større. Byggeprosessene blir standardisert. Budsjettene mindre. Fengslene blir gjemt bort.

Er det riktig med så mye fokus på økonomi og administrasjon, når det er mennesker vi har med å gjøre? Mennesker i en utfordrende og sårbar situasjon? Har vi sett oss blinde på ryktet om verdens beste kriminalomsorg? Og er dette veien å gå for fremtiden?

I forrige uke la regjeringen planene om et nytt Oslo fengsel på Bredtvettomta på is. Det ble vanskelig å finne en så stor tomt. Det har vært motstand fra naboer, som ikke ønsker et stort og ‘truende’ fengsel i nærområdet. Tilstanden til dagens Oslo fengsel er kritisk og det er behov for en erstatning. Man har brukt mye tid og ressurser på tomtesøk, analyser, frem og tilbake, men finner ingen løsning. Hadde det vært en idé å ikke tenke ett stort fengsel, men flere mindre fengsler?

Panelet:

Hedda Giertsen – Kriminolog og professor emerita, Universitetet i Oslo

Hedda Gierstsen er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Hun har mange år med fengselsforskning bak seg, og har blant annet sett på utviklinger i fengselspolitikk og fengselsarkitektur. Hun har også bidratt til utstillingen https://www.sixnorwegianprisons.com/, som tar for seg fengslets utvikling fra 1850 til i dag.

Eivind Bjørndalen – Arkitekt, DARK arkitekter

Eivind er arkitekt og jobbet som vikarbetjent i Oslo fengsel under studiene ved AHO. Hans diplomoppgave om fengselsarkitektur endte i en ny måte å tenke fengselsbygg på. I oppgaven gjorde han det omvendte av nåtidens normal. Istedenfor å forvise et stort fengsel ut i skogen, designet han et lite fengsel midt i byen.

Johan Lothe – Daglig leder, Wayback

Johan er daglig leder i Wayback, som jobber med innsattes tilbakeføring til samfunnet. Han har mange års erfaring med fengsel og tilbakeføringsarbeid, og har selv erfart livet bak murene. Johan sitter også i en del ulike råd og utvalg, bl.a. i KDI og Helsedirektoratet, hvor han representerer og ivaretar brukerperspektivet og innsattes rettigheter.

Michel Mateos (moderator) – Foredragsholder, Ingenomvei

Michel er foredragsholder og motivator, og har selv soningserfaring. I dag jobber han med å hjelpe innsatte med rusproblemer tilbake til samfunnet og med å dele sine erfaringer med tilbakeføring fra fengsel til samfunn.

Arrangementet strømmes her.