Våre skjulte evner

bookmark

Klarsyn, telepati, healing m.m.

torsdag 4. mai 2017, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norsk Parapsykologisk Selskap

Inngang: Billett

Utenomsanselig informasjon, healing, poltergeisthendelser og kontakt med det hinsidige. Paranormale opplevelser er vanlige, men uforståtte. Hvordan forske vitenskapelig på dette? I hvilken grad støtter forskningen at de er virkelige? Siv.ing. Jon Mannsåker presenterer.