Varslerdagen 2021: Hvor farlig er det egentlig å varsle?

bookmark

mandag 7. juni 2021, kl. 19:00 til kl. 21:00

Sal: Digitalt

Arrangør: Norsk PEN

Inngang: Gratis

Varsling er å si i fra om kritikkverdige forhold, som brudd på rettsregler og etiske retningslinjer. Verden trenger varslere. Men til tross for dette fortsetter varslere å motta sterke sanksjoner verden over.

Norsk PEN inviterer til et arrangement på Varslerdagen 2021, 7. juni kl. 19.00. Arrangementet er to-delt:

–          Del 1: Varsling i Norge: Undergraver faktaundersøkelser varslerinstituttet i Norge?

–          Del 2: Varsling internasjonalt: Hvor står saken mot Julian Assange?

Program

Velkommen: Rune Ottosen, leder av Norsk PENs varslerutvalg

Del 1: Undergraver faktaundersøkelser varslerinstituttet i Norge?

Systemet med såkalte faktaundersøkelser har blitt en omstridt metode i bedrifter og organisasjoner for å møte beskyldninger fra varslere. Private advokater engasjeres for å kartlegge påstander rundt varslingen og legger premisser for den videre håndtering. Kritikere hevder det undergraver hele varslerinstituttet. Vi kjører debatt:

Deltagere:

–          Birthe Erichsen, Advokat og varslingsekspert

–          Professor emeritus Petter Gottschalk, Handelshøyskolen BI

–          Nicolai Skridshol, partner advokatfirmaet Sands

Debattleder: Kai Sibbern, varslerutvalget Norsk PEN

Del 2: Varsling internasjonalt: Hvor står saken mot Julian Assange?

Julian Assange har vært innesperret i høysikkerhetsfengelset i London i over halvannet år. Nylig besluttet en britisk dommer at WikiLeaks-grunnlegger ikke skulle utleveres til USA på grunn av faren for selvmord; altså en humanitær begrunnelse, ikke en ytringsfrihetsdom.

Intervju med John Shipton: Rune Ottosen snakker med John Shipton, faren til Julian Assange, om siste nytt.

Samtale om veien videre med Kai Sibbern og Rune Ottosen.

Arrangementet strømmes her.