Varslerdagen 2022

Varslerdagen 2022

bookmark

Hvorfor varsling når vi har ytringsfrihet?

torsdag 9. juni 2022, kl. 19:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Norsk PEN

Inngang: Gratis

Her i landet har vi rett til å snakke fritt under vern av Grunnlovens § 100 og artikkel 10 i Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen.

Likevel øker antallet varslingssaker, og «varslingsindustrien» er blitt god butikk for advokatene. Arbeidsmiljølovens regler skulle sikre trygg varsling i arbeidslivet, men private granskinger tar over i «minefeltet» mellom arbeidstakers ytringsfrihet og arbeidsgivers styringsrett. Samtidig håper erfarne varslere stadig på etableringen av et varslerombud.

Om forholdet mellom varslingsinstituttet og den alminnelige ytringsfriheten.

MED:
– Petter Gottschalk, professor emeritus, Handelshøyskolen BI
– Advokat Vidar Strømme, NIM
– Forskningsleder Sissel Trygstad, FAFO
– Varsler Ragnar Theis Holvik, Grimstad
– Ordstyrer er Kai Sibbern fra Norsk PENs varslerutvalg.