Varslerne i Giske-saken

Varslerne i Giske-saken

bookmark

Hva kan vi lære?

onsdag 1. mars 2023, kl. 18:00 til kl. 19:00

Sal: Skram

Arrangør: Humanist forlag

Inngang: Gratis

Forfatter og samfunnsdebattant Heidi Helene Sveen møter Andreas Wiese til samtale om Sveens nye bok “Varslerne. Om Giske-saken, seksuell trakassering og kulturen som tillater det”.

Hvordan så Giske-saken ut fra varslernes ståsted?
Hva kan vi lære av dem?

 

Om boka:
“Etter lange og vanskelige vurderinger har jeg kommet fram til at det er riktig å gi beskjed om upassende seksuell oppmerksomhet fra Trond Giske. Når jeg nå velger å si ifra, skyldes det dels at #metoo er satt på dagsorden, dels gjentatte uttalelser fra ledende personer i partiet om at det uansett er viktig å varsle, og dels at jeg har hørt at det fortelles en historie om at det er mange år siden Trond Giske sluttet å prøve seg på yngre damer i forbindelse med utøvelse av sine tillitsverv, noe jeg vet at ikke stemmer. Jeg velger derfor å gi disse opplysningene videre, og håper de håndteres med klokskap.”

 

Slik starter «Victoria» sitt varsel i Giske-saken. Etter at varselet ble levert, opplevde hun – i likhet med de andre kvinnene som varslet – at hun mistet all kontroll over sin egen fortelling.

Varslernes historier ble forvaltet av andre, og andre skulle til slutt felle en dom over dem. I mediene ble sakene diskutert på måter det var umulig for varslerne å kjenne seg igjen i. De ble mistenkeliggjort og motivene for å varsle ble trukket i tvil. Men hva var det egentlig de forsøkte å fortelle oss?

I denne boka får varslerne selv komme til orde. Og ved å lytte til dem får vi som samfunn en mulighet til å se oss selv i speilet. For varslersakene handler ikke bare om Arbeiderpartiet, men om kulturelle og strukturelle faktorer som ikke bare muliggjør, men også bidrar til å legitimere maktmisbruk og seksuell trakassering i vårt samfunn.

 

Om Heidi Helene Sveen:
Heidi Helene Sveen (f. 1970) er skribent og har frilanset for en rekke tidsskrifter og aviser. Hun har en bachelor i kultur- og samfunnsvitenskap og en mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun har vært redaktør for antologien “Evig barnefri. Historier om frivillig barnløshet” (2015), og har skrevet bøkene “Såpass må du tåle. Sex, krenkelser og offentlig debatt” (2016) og “Det var ikke voldtekt. Ti menn forsvarer seg i retten” (2019).