Vårt besværlige underliv!

Vårt besværlige underliv!

bookmark

Skal kroniske smerter styre livet?

onsdag 25. august 2021, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Oslo Krf Kvinner

Inngang: Gratis

I et av verdens mest likestilte land har vi fortsatt ikke likestilling innen helse.

Oslo KrF Kvinner setter fokus på manglende behandlingstilbud for kvinnesykdommer i Norge.

Deltakere: 
Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening: I 2021 blir kvinners helse fortsatt underprioritert i Norge.

Overlege Anne Lise Helgesen, spesialist i hud – og veneriske sykdommer fra Vulvaklinikken på OUS: Vulvasykdommer og vulvaklinikker: Hva er det? Hvorfor så stor mangel på behandlingstilbud?

Fra Endometrioseforeningen deltar Ane Undhjem Løvereide og Elin Ludvigsen. De vil sette fokus på både pasient- og pårørendeperspektivet ved endometriose.

Mariam Rapp, leder av KrF Kvinner deltar.

Appell ved Rode Hegstad, 2.kandidat for Oslo KrF til Stortingsvalget.