Veitransportens del av Oslos klimamålFoto: Vårt Oslo/Yasmin Sfintzersis

Veitransportens del av Oslos klimamål

bookmark

Samtale om mulige tiltak frem mot 2030

onsdag 6. februar 2019, kl. 08:00 til kl. 10:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Bullby - Byutviklingens lange linjer

Inngang: Gratis

Miljøhovedstaden Oslo og Akershus fylkeskommune har ambisiøse mål om å bli kvitt nesten alle utslippene av klimagasser innen 2030. Veitrafikken er den klart største kilden til slike utslipp, og det er ikke lett å se hvordan vi skal klare dette målet. Fagnettverket Bullby har sett på utviklingen og planene for samferdselen og har fem innspill til større politiske grep enn de som ligger inne i de lokale myndighetenes klimastrategier. De politiske partier i Oslo er invitert til å delta i en samtale om dette og det vil være åpent for kommentarer fra salen.

Møteleder: Njål Arge, Bullby. Innleder Gustav Nielsen, Bullby

Bullby er partner i Oslo europeisk miljøhovedstad 2019. Liknende frokostmøter om Oslos bo- og bymiljø blir arrangert samme sted onsdag 13. mars og onsdag 3. april. Sett av tiden i din kalender.