Vekst, vern i klimakrisens tidsalder

Vekst, vern i klimakrisens tidsalder

bookmark

Innleder er Jørgen Randers

onsdag 27. oktober 2021, kl. 18:00 til kl. 19:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Human-Etisk Forbund

Inngang: Gratis

Jørgen Randers (76) er professor emeritus i klimastrategi fra Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI. Han har alltid arbeidet med globale framtidsspørsmål, og spesielt med bærekraft, klima- og energi-politikk. Han driver nå utstrakt foredrags- og rådgivnings-aktivitet over hele verden, spesielt i Kina.

 

Åpent for alle. Smittevernhensyn kan begrense antall deltakere.