Vekst vern og klimakrise

Vekst, vern og klimakrise

bookmark

Åpent temamøte

onsdag 22. april 2020, kl. 18:00 til kl. 20:00 – Avlyst

Arrangementet er dessverre avlyst.

Sal: Nedjma

Arrangør: Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag

Inngang: Avlyst

Velkommen til temamøte om vekst og vern i klimakrisens tidsalder.

Siden det koster noe å løse klimakrisen, og i tillegg krever omstilling blant folk flest, er det først og fremst etiske betraktninger som kan begrunne kraftfull handling.

Hensynet til fremtidige generasjoner (og naturen) gjør at man bør være villig til å ofre noe i dag (i form av omstilling eller lavere konsum) for å skape en bedre verden i fremtiden. Vi har en etisk forpliktelse til å bidra aktivt til at våre barn og barnebarn skal kunne leve sine liv i en verden uten dramatisk klimaskade, selv om det koster.

Jørgen Randers (f 1945) er professor emeritus i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI. Han har alltid arbeidet med globale framtidsspørsmål, og spesielt med bærekraft, klima- og energi-politikk. Randers har skrevet mange artikler og bøker, og driver nå utstrakt foredrags- og rådgivnings-aktivitet over hele verden, spesielt i Kina.

Våre temamøter er åpne for alle og det er gratis inngang.