Velferd på anbud?

bookmark

Oslo-valg 2011

mandag 23. mai 2011, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: For Velferdsstaten

Inngang: Gratis

Vikarbyråskandalene har nok en gang vist hvordan det kan gå når profittmotivet slippes til i våre velferdstjenester. De nye barnehagemillionærenes massive kampanje for å hindre regjeringa fra å innføre utbyttebegrensning i de private barnehagene i fjor høst, viste hvordan maktforholdene endres når privat kapital får en sterk posisjon innen velferden.

  • Er politikken død, eller er avpolitisering et politisk prosjekt for å skape marked og profitt av grunnleggende velferds- og fellesgoder?
  • Betyr det noe hvem som yter tjenestene, kommersielle, eller offentlige og ikke-kommersielle?
  • Er det i orden å konkurrere med de ansattes lønns- og arbeidsvilkår?
  • Hvorfor drive med vikarbyråer i stedet for kvalitetsutvikling med egne ansatte?
  • Hvorfor prøver Oslo kommune å etterligne det private næringsliv i måten å organisere og drive sine virksomheter på?
  • Hva er konsekvensen av de nye byråkratiske styrings- og rapporteringsregimer i det offentlige?

Vi skal se på hvordan vi tar styringen og tjenestene tilbake. Vi skal teste og vurdere, og bistå de som vil gjøre en innsats.

Korte innledninger ved:
Linn Herning, Rådgiver For velferdsstaten
Petter Furulund, Direktør i NHO Service
Eli Gunhild By, Leder for Sykepleierforbundet i Oslo

Politikerpanel fra Oslo:
Cecilie Brein, Frermskritspartiet
Eirik Lae Solberg, Høyre
Toril Berge, Venstre
Aud Kvalbein, Kristelig folkeparti
Rina Marian Hansen, Arbeiderpartiet
Marianne Borgen, Sosialistisk Venstreparti
Bjørnar Moxnes, Rødt

Møteleder:
Nina Hanssen, Nyhetsredaktør i LO-media