Velkommen til årets siste jubileumsseminar

bookmark

Fra periferi til senter? Kvinne- og kjønnsforskning 1970-2011

fredag 4. november 2011, kl. 11:00

Sal: Kverneland

Arrangør: UIO

Inngang: Gratis

Hva slags kjønnsforståelser har preget universitet og samfunn i perioden 1970-2011? Hva har forandret seg i denne perioden? Hva slags status har kjønn (hatt), i fag og offentlighet? Vi belyser spørsmål om konflikt, konsensus og kompetanse ved hjelp av historier om enkelte banebrytende arbeider, refleksjoner fra ”de første” kvinner og menn på utvalgte felt, innlegg om endringer i samfunnsmessige forståelser av kjønn og om kjønnsforståelsen i noen fag. Dette er det siste arrangementet i STKs tverrfaglige seminarrekke, ”Historier om kjønn og universitet 1811-2011”.

INNLEDERE (alle Universitet i Oslo):
Gunn Elisabeth Birkelund, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Kjersti Ericsson, professor, Institutt for kriminologi
Elisabeth L’orange Fürst, professor, Sosialantropologisk institutt,
Christel Fricke, professor, Centre for the Study of Mind in Nature
Anne Hellum, professor, Institutt for offentlig rett
Øystein Gullvåg Holter, professor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
Hanne Haavind, professor, Psykologisk institutt
Irene Iversen, professor, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk
Eirinn Larsen, forsker, Institutt for arkeologi, konservering og historie
Anne Lorentzen, postdoktor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
Ingeborg Winderen Owesen, postdoktor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
Madeleine Kennedy-Mcfoy, postdoktor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
Lucy Smith, professor emeritus

PROGRAM
11.00-11.15 Velkommen v/Beatrice Halsaa, professor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Cathrine Holst, Seniorforsker, ARENA – Senter for europaforskning og postdoktor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
11.15-11.45 De første. Lucy Smith, professor emeritus Christel Fricke, professor, Centre for the Study of Mind in Nature Øystein Gullvåg Holter, professor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
11.45-12.25 Glimt fra 70- og 80-tallet. Irene Iversen, professor, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Elisabeth L’orange Fürst, professor, Sosialantropologisk institutt
12.25-12.45 Spørsmål/kommentarer
12.45-13.30 LUNSJ
13.30-14.30 Kjønnsforståelser slik de har preget fagene. Kjersti Ericsson, professor, Institutt for kriminologi Ingeborg Winderen Owesen, postdoktor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Anne Hellum, professor, Institutt for offentlig rett
14.30-14.45 PAUSE m/kaffe
14.45-15.10 Lange linjer. Hanne Haavind, professor, Psykologisk institutt
15.10-15.30 Spørsmål/kommentarer
15.30-15.45 PAUSE m/frukt
15.45-16.30 Kjønnsforskning nå. Gunn Elisabeth Birkelund, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Eirinn Larsen, forsker, Institutt for arkeologi, konservering og historie Anne Lorentzen, postdoktor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
16.30-16.45 Spørsmål/kommentarer
16.45-17.00 Refleksjoner og avslutning. madeleine kennedy-mcfoy, postdoktor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning
 

FAGLIG ANSVARLIGE: Cathrine Holst, ISF og Beatrice Halsaa, STK
For praktiske opplysninger: h.e.lovbak@stk.uio.no tlf. 22 85 89 30
Ingen påmelding eller avgift.
VELKOMMEN!

Lansering av STKs nye nettsider og Jubileumsbulletine
Etter seminaret vil det bli en markering og framvisning av våre nye nettsider, samt lansering av siste nummer av Bulletine (2/11). Bulletine inneholder noe nytt og noe kjent stoff fra gamle årganger.

Senterleder Jorunn Økland vil foreta den offisielle åpningen.