Venezuela i dag – myter, realiteter og propaganda

bookmark

Debatt om mediemakt og politikk

torsdag 14. juni 2012, kl. 19:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Rødt Oslo

Inngang: Gratis

Med bakgrunn i Venezuela-artiklene til Aftenpostenjournalist Bodil Fuhr ønsket Rødt Oslo å få en diskusjon om situasjonen i Venezuela. Hun fant det ikke naturlig som reporter å gå inn i en politisk debatt om forholdene i Venezuela, til tross for å ha skrevet mange svært politiske og polemiske artikler om nettopp dette.

Rødt Oslo inviterer til debatt om journalisters politiske agenda og medias framstilling av Venezuela.

Eirik Vold, informasjons- og organisasjonsmedarbeider i Latin-Amerikagruppene og tidligere frilansjournalist i Venezuela vil bruke Fuhr artiklene som bakgrunn for å snakke om temaet.

Olaf Svorstøl fra Rødts internasjonale utvalg vil legge fram Rødts politikk i forhold til Venezuelas prosess.

José Sojo, Venezuelas Ambassadør i Norge, vil legge fram Venezuelas offisielle syn.

Møteleder er Marielle Leraand, nestleder i Rødt.