Venstrepopulisme? JA!

Venstrepopulisme? JA!

bookmark

Ny bok om nyttig begrep

onsdag 31. mai 2023, kl. 14:30 til kl. 16:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Populo - aksjonsgruppe for venstrepopulisme

Inngang: Gratis - ingen påmelding.

 

Boka vi vil lansere handler om venstrepopulisme, et ord som brukes stadig oftere i den politiske debatten.

Selve ordet “populisme” klinger oftest negativt. Men hva om vi skiller mellom en “høyrepopulisme”, som dyrker sterke personligheter og appellerer til fremmedfrykt, og en “venstrepopulisme”, som mobiliserer folk mot økonomisk ulikhet og politisk marginalisering?

Venstrepopulisme handler om å bygge brede allianser for å sikre vanlige folks interesser mot markedskrefter og ovenfra-og-ned-politikk. Folkeavstemningene om EU i 1972 og 1994 var viktige mobiliseringer av denne typen i Norge. I dag – i 2023 – ser vi for eksempel at venstrepopulisme er viktig når markedskreftenes dominans i energisystemet går ut over familier og bedrifter, og når sykehus og helsetilbud legges om mot folkets vilje. Her møter elitene motstand fra en bred allianse av organisasjoner, moteksperter og digitale grasrotinitiativ.

Venstrepopulistisk mobilisering er viktig. Denne boka lar deg møte organisasjoner, personer og holdninger som på forskjellig vis har vært med på å prege denne siden av politikken vår, og tar opp spørsmålet om venstrepopulismens framtid.

På lanseringen vil det bli innledninger ved noen av forfatterne, kommentarer ved mellom andre stortingsrepresentantene Ingrid Fiskaa (SV) og Mímir Kristjánsson (Rødt), og en sluttkommentar fra Andreas Hompland, spaltist i Dag og Tid.