Verden med Trump

bookmark

Et politisk-psykologisk blikk på verden med Trump

onsdag 19. april 2017, kl. 18:00

Sal: Skram

Arrangør: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO

Inngang: Gratis

Verden med Trump

Gjennom forelesnings- og debattserien «Verden med Trump» inviterer forskere fra Universitet i Oslo med gjester til kunnskaps- og dialogmøter om temaer som spenner fra politikk og økonomi, til retorikk, historie, psykologi og juss. Målet er å bidra til å nyansere debatten og å skape et akademisk fotfeste i en tid, der mange ser med bekymring på framtiden.

———————————————————————————-

Et politisk-psykologisk blikk på verden med Trump

Under valgkampen og i den første delen av presidentperiode har USAs president spilt på frykt og følelse av avmakt. I dette bildet inngår krenkende anklager mot store grupper av mennesker og opptegningen av dystre «vi og dem»- bilder. Trump har mer enn antydet at alle midler kan tas i bruk for å oppnå politiske mål – inkludert grove menneskerettighetsbrudd. 

Innlederne tar for seg politisk ledelse og politiske strategier utfra et psykologisk perspektiv. De ser på hvilke prosesser som bidrar til å utestenge og marginalisere mennesker og hvilke konsekvenser dette kan ha. Videre retter de blikket mot respekt og oppfyllelse av internasjonalt vedtatte konvensjoner og forpliktelser.

 

  •          Torturforbudet utfordres – nok en gang ved Nora Sveaass, førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, UiO
  •          Politisk ledelse og identitetsentreprenørskap ved Sigrun Marie Moss, førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, UiO
  •          Høyrepopulisme, marginalisering og hat ved Karl Eldar Evang, spesialist i klinisk psykologi
  •          Trumps utenrikspolitikk – Hvordan kan psykologisk kunnskap bidra til internasjonalt diplomati? vedRagnhild Dypdahl, førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, Høgskolen i Oslo og Akershus

Ordstyrer: Inger Skjesbæk, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt, UiO 

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Velkommen!

 

 Arrangementet blir også strømmet via Morgenbladet Portalen og UiOs nettsider.