Verdens overdosedag 31. august

Verdens overdosedag 31. august

bookmark

Tre eksperter orienterer om forskjellige sider av overdoseproblematikken

onsdag 31. august 2022, kl. 12:00 til kl. 14:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: Forbundet Mot Rusgift

Inngang: Gratis

Arrangementet strømmes også direkte på YouTube

31. AUGUST ER VERDENSDAGEN FOR MARKERING AV ARBEIDET MOT OVERDOSER. FORBUNDET MOT RUSGIFT ARRANGERER DETTE MØTET FOR Å VISE HVORDAN VI KAN FOREBYGGE OVERDOSER, OG HVORDAN OVERDOSEUTVIKLINGEN I NORGE OG INTERNASJONALT ER. VI HAR TRE EKSPERTER SOM ORIENTERER OM FORSKJELLIGE SIDER AV OVERDOSEPROBLEMATIKKEN.

Thomas Clausen, SERAF: Overdoser, situasjon og utvikling i Norge og ellers i verden. Hva preger overdoseutviklingen i Norge, er det de sterke opioidene som tar over? Hvilken rolle spiller fortsatt heroin for overdosestatistikken, og har vi også dødsfall av sentralstimulerende stoffer som kokain og amfetamin, og hvilken rolle spiller alkohol som overdosefremmende stoff.

Karin Merethe Waleur fra naltreksonprosjektet ved Akershus Universitetssykehus: Hvordan kan langtidsvirkende naltrekson forebygge overdoser? Hva viser forskningen om resultatene av naltreksonbehandling? Hvilke målgrupper er særlig aktuelle, f.eks. løslatte fra fengsel, utskrevne fra institusjon? Er naltrekson et mulig supplement for folk i LAR? Og hvorfor blir ikke naltrekson tilgjengelig for vanlige opioidavhengige?

Espen Freng, Helsedirektoratet: Regjeringens overdosestrategi hva virker og hva virker ikke? Hvilke tiltak satser regjeringen på nå som overdoseforebyggende satsning? Hva er overdoseutviklingen blant heroinavhengige. Hva viser resultatene fra Switch-programmet? Hva med utdelingen av nesespray? Er det andre tiltak som er aktuelle her? Har regjeringen noen egne tiltak overfor den raskt voksende gruppen av smertepasienter som er blitt avhengige av oxycontin og tilsvarende preparater?