Verdibasert utvikling

Verdibasert utvikling

bookmark

Utdanning for minoriteter

fredag 20. april 2018, kl. 08:30 til kl. 11:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: ADRA Norge

Inngang: Gratis med påmelding

ADRA Norge fyller 25 år. I denne forbindelsen arrangerer vi et fagseminar om verdibasert utvikling og utdanning for minoriteter. Seminaret belyser sivilsamfunnsorganisasjoners rolle i arbeidet for å inkludere etniske minoriteter og sårbare grupper i utdanning – med eksempler på utfordringer og læring fra bl.a. Myanmar.

Vi stiller spørsmålet: Er en rettighetsbasert tilnærming til utvikling nok? Kan en verdibasert utviklingstilnærming være pådriver for positiv samfunnsendring?

 

Seminaret vil foregå på engelsk. Påmelding til post@adranorge.no senest torsdag 19. april.

 

Program:

8.30 Frokost

9.00 Velkommen og innledning – Birgit Philipsen, Generalsekretær, ADRA Norge

9.05 Inclusive education for minorities and vulnerable groups – Gerd Hanne Fosen, Policy Director, Avdeling for utdanning og global helse, Seksjon for utdanning, Norad

9.20 Challenges and barriers for NGO support to education for ethnic minorities – Derek Glass, ADRA Myanmar

9.45 The role and impact of civil society in strengthening education systems for ethnic minorities in Myanmar. The case of the Karen Teacher Working Group’s work in Myanmar – Scott O`Brien

Pause

10.30 Value based development models for inclusive education, focused on marginalized and vulnerable groups – Pia Reierson, ADRA Australia

11.00 Panelsamtale, questions and answers Gerd Hanne Fosen (Norad), Pia Reierson, Derek Glass, Stein Erik Horjen (Norad), Scott O`Brien.

11.50 Oppsummering

  

Forelesere:

Gerd Hanne Fosen Policy Director, Avdeling for utdanning og global helse, Seksjon for utdanning, Norad

Scott O`Brien – en av grunnleggerne for Karen Teacher Working Group (KTWG) i Myanmar og en drivkraft bak utviklingen av Rural Indigenous Sustainable Education (RISE). Scott er opprinnelig fra Canada, besitter en mastergrad i utdanning for minoriteter fra Toronto, og har mer enn 20 års erfaring med arbeid fra utdanning for minoriteter.

Derek Glass – programsjef i ADRA Myanmar. Han arbeider for tiden med et samarbeidsinitiativ for styrking av utdanningstilbud for barn som ikke har tilbud om skolegang i konfliktrammede områder i Myanmar. Dereks bakgrunn i ADRA-nettverket gjennom 14 år omfatter arbeid for utdanning i Namibia, Sør-Afrika, India og Myanmar.

Pia Reierson – leder for utviklingspraksis i ADRA Australia. Hun har tidligere arbeidet for Strømmestiftelsen, Care Norge, ADRA Afrika regionalkontor og vært leder for ADRA Norge. Pia har mer enn 25 års erfaring fra utviklingsarbeid, og har nå ansvar for innovasjon og utvikling av nye tilnærminger til utviklingsarbeid, med særlig fokus på sosialanalyse og inkludering, samt verdibaserte utviklingstilnærminger. Pias del av seminaret vil presentere det teoretiske rammeverket for verdibaserte utviklingsmodeller, og hva det betyr for utdanningsprosjekter. 

Stein Erik Horjen – Seniorrådgiver, seksjon for menneskerettigheter, styresett og sårbarhet, avdeling for økonomisk utvikling, likestilling og styresett, Norad

 

ADRA er Adventistkirkens globale utviklings- og nødhjelpsorganisasjon, et nettverk som er etablert i 138 land. ADRA gir hjelp uavhengig av alder, kjønn, etnisk bakgrunn og politisk eller religiøs tilhørighet.