Verdighetskonferansen 2015

bookmark

Om selvbestemt livsavslutning

lørdag 25. april 2015, kl. 13:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Foreningen Retten til en verdig død

Inngang: Gratis

Skal kompetente mennesker med livstruende sykdommer, med store smerter og/eller hjelpeløshet og som selv uttrykkelig ber om det, kunne få hjelp til å dø? Eller skal legene og politikerne bestemme for deg? Foredrag og politisk debatt med representanter fra nesten alle partier på Stortinget.