Verdikonferansen 2016

bookmark

Samfunnssikkerhet og integrering

torsdag 10. november 2016, kl. 09:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Kvinners Frivillige Beredskap

Inngang: Gratis

Flyktningsituasjonen i Norge – faren for utvikling av parallellsamfunn. Håndtering av flyktninger – hvorfor er det viktig med integrering i det norske
samfunnet? Hva gjør innvandrerorganisasjonene selv i integreringsarbeidet? Mangfold i Forsvaret. Hva kan de frivillige gjøre?