Verksted mot mobbing

bookmark

Med Karine Skinner

onsdag 4. mars 2015, kl. 18:00

Sal: Kverneland (2. et)

Arrangør: IVK Norge

Inngang: Gratis

Hva kan voksne gjøre for å redusere mobbing og krenkelse?

Da arrangementet «Verksted mot mobbing» 5. februar har hatt stor interesse, setter vi opp foredraget en ekstra dag. Husk å bestille billetter. Påmelding her

Barn og unge forteller smertefulle historier der de blir krenket av andre barn og unge. Især er nettkrenkelse en stor utfordring i dag.
Voksne, og da særlig foreldre, er ofte barns store rollemodeller. Barn ser opp til de voksne og mange barn gjør som foreldrene. Det foreldre sier, er ofte barns sannhet.

På dette verkstedet mot mobbing er det de voksnes påvirkning på barn og unge som står i fokus, med spesiell vekt på språk, holdninger og verdier.
Kurs- og foredragsholder, Karine Skinner, mener de voksnes holdninger smitter over på barn, og at grunnleggende sunne verdier hos voksne har potensiale til å redusere de mange episoder av mobbing og krenkelse.

Denne kvelden vil være en introduksjon til ikkevoldskommunikasjon (IVK). IVK bidrar blant annet til bevisstgjøring om hvordan vi mennesker påvirker hverandre i samspill og dialog, og styrker vår evne til å se hverandre.

«If we could change ourselves, the tendencies in the world would also change. As a man changes his own nature, so does the attitude of the world change towards him. We need not wait to see what others do» Gandhi.