Veslemøy synsk

bookmark

Oslo Kammermusikkfestival

mandag 13. august 2012, kl. 21:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo Kammermusikkfestival

Inngang: Billett

Edvard Grieg (1739–1803) og Olav AntonThommessen (1946)
 
Marianne Beate Kielland, sopran. Nils A. Mortensen, klaver.
 
Olav Anton Thommessen gjør seg noen interessante betraktninger om det gigantiske litterære «sveip» han finner i Garborgs diktverk Haugtussa. Draumkvedet og Håvamål er unektelig to forskjellige bauner i norsk (islandsk) middelalderdiktning, med Håvamål som det lengste og klart mest forskjelligartede av alle eddadiktene og hvor ca. halvparten av alle strofene er såkalte ordspråks eller visdomsdikt, ganske langt fra den savn, depresjon og forløsning Garborg setter seg fore å skildre med Haugtussa. Thommessen gjør også en annen gyldig iaktakelse: Grieg lager kun et lite utsnitt inn i Garborgs verden slik at hans Haugtussa-sanger ligner på Schumann/Heines «Dichterliebe». Men Haugtussasyklusen representerer neppe noe annet enn Griegs vilje til å ta med det aller mest kongeniale, dvs. åtte sanger inn i den siste kvalitetskontrollen. Det dobbelte antall ferdigkomponerte sanger finnes blant Griegs etterladenskaper. Thommessen stopper ikke der. Han har sett på hele materialet og gitt oss «en griegsk minicollage over Arne Garborgs Haugtussa», og han tar i bruk mange flere kilder fra Grieguniverset enn Haugtussa sangene per se. Slåttene, deler av kammermusikken og de lyriske stykkene. Thommessen spinner fritt og sier selv han bare har brukt ca. ti prosent av den opprinnelige tekst i de i alt 40 delene verket består av. Det skulle gi oss en indikator på hvor uendelig rik og befruktende Arne Garborgs verk er og hvilke inspirerende krefter det utløser.
 
La oss ved dette høvet, med Thommessens storslåtte Garborgrehabilitering, minne om Garborgs egne ord da den store lyrikeren Olav Nygard kom med sin samling «Ved vebande» i 1925 – og bruke dem på Garborgs egen «Haugtussa diktning»: «Det er eit herlegt arbeid; høyrer til det beste og er, trur eg, det finaste me hev av lyrikk på norsk».
 
For billetter: