Vi debatterer advokatenes omdømme

bookmark

tirsdag 7. februar 2012, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Advokatforeningen – Oslo Krets

Inngang: Billett

Rettsstatens profitører eller rettferdighetens håndverkere. Hvordan utføres advokatgjerningen i Norge i dag? Hva er advokatenes omdømme?

I panelet: Trygve Hegnar, Marie Simonsen, Nils Thommessen (Advokatfirmaet Wiersholm) og Erling O. Lyngtveit (Advokatfirmaet Hjort). Ordstyrer: Berit Reiss-Andersen

 

 For spørsmål ta kontakt: oslokrets@advokatforeningen.no