Vi som ikke kommer til himmelen

bookmark

Miniseminar og boklansering

mandag 4. april 2016, kl. 17:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Z-forlag

Inngang: Gratis

MINISEMINAR i forbindelse med lansering av boken Håkon Dahl og Tor Edvin Dahl: Vi som ikke kommer til himmelen

Brødrene Håkon og Tor Edvin Dahl vokste opp på 1950-tallet i en pinsemenighet i Oslo der Aage Samuelsen ofte holdt sine møter.
For begge ble denne ekstatisk pregede vekkelsesbevegelsen skjebne. På ulike måter påvirket den hele deres liv, til de nå, når de begge er rundt 70 år, ser tilbake. Og spør seg selv: Hvor står jeg i dag?
Dette er en bok om religiøs tro og troens vanskeligheter. Også om religiøse overgrep mot barn. Men mest er det en bok om tvil, om spørsmål som ikke finner sine svar. Selv ikke når livet går mot slutten.

SEMINARPROGRAM
• Innlegg fra Gidske Holck, Håkon Dahl og Tor Edvin Dahl
• Kunstnerisk innslag
• Spørsmål og kommentarer fra salen