Vil afghanske kvinner ha forsoning med Taliban?

bookmark

Møte med Wazhma Frogh

søndag 18. mars 2012, kl. 14:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Afghanistankomiteen i Norge

Inngang: Gratis

Den afghanske menneskerettighetsforkjemperen Wazhma Frogh er ekspert på kjønns- og utviklingsspørsmål. Søndag den 18. mars kan du møte henne på Litteraturhuset i samtale med Afghanistan-ekspert Elisabeth Eide.

Det er blitt et mantra at det ikke finnes noen militær løsning på konflikten i Afghanistan, og at en politisk løsning må være bred og inkluderende. Det forhandles nå med Taliban, og spørsmålet er om man går mot en eller annen form for maktdeling eller i det minste politisk deltagelse for Taliban. Hvordan ser kvinner på den militære tilbaketrekningen, og hvilke konsekvenser det vil få for dem etter en eventuell maktdelingsavtale med Taliban?

Wazhma Frogh er tilknyttet Canadian International Development Agency i Kabul, der hun bidrar til dialog om kjønn og likestilling med ulike regjeringer, NGOer, aktivister og forskningsinstitusjoner. Hun er også teamleder for Afghan Women’s Network og konsulent for organisasjoner som arbeider med kjønnsspørsmål. I 2009 vant hun International Woman of Courage Award Afghanistan

Bloggen hennes finner du her: http://wazhmafrogh.blogspot.com/

Elisabeth Eide har oppholdt seg nesten tre år i Asia, deriblant Afghanistan og Pakistan. Hun er professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og nestleder i Norsk P.E.N.