Vil du vite mer om psykoterapi?

bookmark

Ulike tilnærminger til terapi

mandag 15. februar 2016, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk forbund for psykoterapi (NFP)

Inngang: Billett

Norsk forbund for psykoterapi (NFP) presenterer seg med sine foreninger og utdanningsinstitusjoner. De enkelte terapeutiske retninger orienterer om sin tilnærming til terapi. Du får anledning til å delta i øvelser og til å stille spørsmål.

NGF: Norsk Gestaltterapeut Forening / NGI: Norsk Gestaltinstitutt Høyskole ─ PiN: Psykodramaforeningen i Norge / MI: Moreno Instituttet / TPI: Trondheim Psykodrama Institutt ─ NFPT: Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter / NIP: Norsk Institutt for Psykosyntese – NFKUT: Norsk Forening for Kunst- og Uttrykksterapi / NIKUT: Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon ─ NFAP: Norsk Forening for Analytisk Psykologi ─ NFIT: Norsk Forening for Integrativ Terapi NODAK: Norsk Forening for Danseterapi og Kreative Kroppsuttrykk

Enkel bevertning