Vil vi at flinke folk skal ha Norge på sin CV?

bookmark

Om kunnskapsinnvandring og Norges fremtid

tirsdag 28. mai 2013, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Abelia, Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Inngang: Gratis

Det "går så det griner" i norsk næringsliv ifølge regjeringen. Men her og der melder det seg en bekymring på litt lengre sikt: Får vi tak i nok arbeidskraft? Allerede nå hører vi et utall historier: Det er umulig å få tak i sykepleiere i kommunene, det mangler flere tusen ingeniører i kunnskapsnæringene , bygg- og anleggsbransjen mangler fagarbeidere og vi får ikke tak i kvalifisert arbeidskraft til industribygging i de nordligste fylkene.

Tiltrekke flinke folk fra hele verden
Problemet er ikke nok arbeidskraft i seg selv. Problemet er å ha en arbeidsstyrke som er kontinuerlig tilpasset de oppgavene samfunnet og næringslivet må løse, noe som er et økende problem i flere vestlige økonomier. Samtidig økende arbeidsledighet og økende antall ubesatte stillinger er allerede en realitet i USA. I Norge ser vi bare de tidlige tegnene til en slik utvikling. Vi har fortsatt tid til å gjøre noe med det: Vi kan utdanne flere mennesker riktig og vi kan skape et arbeidsliv som kontinuerlig fokuserer på ny læring. Men det er ikke nok. Vi må tiltrekke og beholde de vi trenger utenfra, gjennom å gjøre Norge til et attraktivt sted hvor flinke folk fra hele verden ønsker å ta utdanning, forske og jobbe.

Næringsforeningene i de største norske byene, Oslo Handelskammer, Forskningsrådet og Abelia, har i samarbeid med bransje, arbeidstakerforeninger, bedrifter og sentrale næringslivsledere etablert en felles plattform som vi ønsker å diskutere med våre politikere. For å sjekke hvor gode vi egentlig er har vi også sett på hvordan andre lands strategier er; vi har besøkt Danmark, Sverige, Finland og Canada. Ta del i debatten om hvordan vi skal sikre våre bedrifter tilgang på riktig kompetanse i en global verden. Kom på Litteraturhuset 28. mai.

Program:

Velkommen
     • Lars-Kåre Legernes, direktør Oslo handelskammer

Hva trenger Norge?
     • Paul Chaffey, administrerende direktør Abelia

Hva fant vi?
     • Kristin Omholt-Jensen, prosjektkoordinator, I-sea

Er det sant?
     • Hva sier de flinke folkene, våre bedrifter og regioner?
     • Silvija Seres, managingdirector, TechnoRocks
     • Pedrum Sodouri, account manager, Norsk Titanium Components (tbc)
     • Tove Selnes, konserndirektør, Opera Software ASA
     • Harald Minge, direktør, Næringsforeningen i Stavanger
     • Nikolaj Lubanski, director Talent Department, Copenhagen Capacity (tbc)

Hva gjør vi med det?
     • Torbjørn Røe Isaksen, stortingsrepresentant, Høyre
     • Ketil Solvik-Olsen, stortingsrepresentant, FrP
     • Ola Borten Moe, olje- og energiminister, Sp
     • Trine Skei Grande, leder, Venstre (tbc)
     • Debattleder er Paul Chaffey, Abelia.

Mingling og lunsj. Programmet vil oppdateres løpende.