Viljen til å gå inn i det ubehagelige

bookmark

Hvorfor politikken trenger litteraturen

onsdag 17. november 2010, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Forlaget oktober og Cappelen Damm

Inngang: Gratis

Finnes det realiteter det politiske språket ikke klarer å fange opp? Kan fiksjonen skrive frem en sannhet som går tapt i den politiske retorikken? Burde litterater og politikere snakke mer sammen?

Det hevder forfatterne Line Baugstø og Vigdis Hjorth. De har invitert Erik Solheim til en debatt om litteratur og politikk, med utgangspunkt i romanene de gir ut i høst.

Regntid av Line Baugstø tar for seg norsk bistand i Tanzania på 80-tallet og norsk fredspolitikk på Sri Lanka det siste tiåret. Snakk til meg av Vigdis Hjorth skildrer den lange prosessen en norsk kvinne må gjennom for å få sin cubanske kjæreste til Norge. Begge kvinnene reiser ut til den ”tredje” verden, og opplever kløften mellom vår rikdom i vesten og fattigdommen der ute, og den avmektighet dette avføder.