Ville Abel fått Abelprisen?

bookmark

Om Niels Henrik Abel, Abelprisen og årets vinner av Abelprisen

tirsdag 8. april 2014, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Abelstyret ved Det Norske Videnskaps-Akademi

Inngang: Gratis

Abelprisen, oppkalt etter den norske matematikeren Niels Henrik Abel, ble innstiftet av Regjeringen i 2002, 200 år etter Abels fødsel, og ble delt ut for første gang i 2003. Hovedformålet med Abelprisen er å anerkjenne banebrytende vitenskapelige prestasjoner i matematikk. Prisen skal også bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk.

Prisens størrelse er 6 millioner norske kroner. Prisen deles ut av Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) som har nedsatt en Abel-komite bestående av fem fremragende matematikere til å vurdere nominerte kandidater og anbefale en verdig vinner av Abelprisen.

Det inviteres til en kveld på Litteraturhuset med foredrag om Niels Henrik Abel, Abelprisen, og årets Abelprisvinner.

Program:
Kl. 19:00- 19:05 Åpning ved Nils Chr. Stenseth, Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi

Kl. 19:05- 19:50 Helge Holden, Professor i matematikk NTNU og leder av Abelstyret
Ville Abel fått Abelprisen?

Kl. 20:00- 20:45 Arne B. Sletsjøe, Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
Foredrag om årets Abelprisvinner (navn annonseres 26. mars i Det Norske Videnskaps-Akademi)

ILL.: Portrett av Johan Gørbitz. Copyright: Matematisk institutt, Universitetet i Oslo