Ville verdierArne Johan Vetlesen, Sigurd Hverven og Inga Bostad. Foto: Uffe Bryld, Bjørnar Evenshaug og UiO

Ville verdier: Naturfilosofi i menneskets tidsalder

bookmark

Boklansering med Sigurd Hverven

torsdag 16. februar 2023, kl. 18:00 til kl. 20:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Dreyers forlag

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Program:

  • Sigurd Hverven presenterer sin nye bok «Ville verdier».
  • Inga Bostad gir sin lesning av boken.
  • Arne Johan Vetlesen gir sin lesning av boken.

 

I «Ville verdier» oppfordrer Sigurd Hverven til å anerkjenne at planter, dyr, arter og naturområder på jorda i løpet av naturhistorien har oppnådd et mylder av verdier. I senere tid har mennesker fått makten til å ødelegge mange av disse naturverdiene. Det gir oss som lever nå et nytt ansvar for naturen. I boka undersøker Hverven hvordan mennesker kan erkjenne natur, hva natur er og om naturen har verdi i seg selv. Tankegangen munner ut i et historisk forankret imperativ: Tenkning og praksis må innrettes slik at jordas verdifulle evne til å frembringe og opprettholde mangfold ikke skades ytterligere.