VindkraftkonferanseFoto: La Naturen Leve

Vindkraftkonferanse

bookmark

Nasjonal ramme er skrotet. Hva skjer nå?

mandag 25. november 2019, kl. 11:00 til kl. 16:00

Sal: Nedjma

Arrangør: La naturen leve og Naturvernforbundet

Inngang: Gratis

Vi ønsker velkommen til en interessant og muligens stormfull dag mandag 25. november på Litteraturhuset i Oslo. Her setter vi et kritisk søkelys på norsk vindkraftutbygging etter at Regjeringen nylig skrotet NVEs forslag til nasjonal ramme. Utbyggerpresset øker. Hva kan norske kommuner og deres innbyggere vente seg? Hva kan konsekvensene bli? Og hva vil våre myndigheter gjøre?

Du vil møte en rekke engasjerte innledere som fra ulike ståsteder drøfter norsk vindkraftutbygging. Ikke minst får du høre hva olje-og energiminister Kjell-Børge Freiberg har å si om saken.

Les mer her. Arrangementet blir strømmet her.