VindkraftseminarFoto: La Naturen Leve

Vindkraftseminar

bookmark

Om nasjonal ramme for vindkraft og dens konsekvenser

tirsdag 9. april 2019, kl. 15:00 til kl. 18:00

Sal: Skram

Arrangør: La naturen leve

Inngang: Gratis med påmelding

Det bygges naturødeleggende vindkraftverk på land i Norge som aldri før. Med myndighetenes Nasjonal ramme tilrettelegges det for mye mer. Vindindustri blir vår tids største trussel mot norsk natur, mangfold og folks friluftsopplevelser. Trenger vi den? Trenger Europa den?

Meld deg på her

 

PROGRAM

– NVE presenterer «Nasjonal ramme for vindkraft på land». Avdelingsdirektør Rune Flatby, NVE

– Om naturinngrep og NVEs konsesjonsbehandling. Tor Håkon Jackson Inderberg, forsker v/Fridtjof Nansens Institutt

– En oversikt over norsk vindkraft og naturinngrepene. Sveinulf Vågene, La Naturen Leve

– Reaksjoner fra berørte miljøer:

  • Bergen og Hordaland Turlag. Daglig leder Helene Ødven
  • Lindås kommune. Ordfører Astrid Aarhus Byrknes
  • Norsk Ornitologisk Forening. Naturvernrådgiver Martin Eggen
  • Silje Karine Muotka, sametingsråd og repr. for Sametinget

 

– Kaffe/wienerbrød

– Hva vet vi om vindkraftens klimavirkninger – egentlig?

  • Professor Anders Skonhoft, samfunnsøkonom, NTNU
  • Skråblikk fra rådgiver/forfatter Hogne Hongset

 

– Debatt

Ca. kl. 18.00 Slutt